ACHIZITII PUBLICE

  1. Invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 423603 

Lucrari de amenajare curte CIA Nusfalau

  • Modul de obtinere a documentatiei de atribuireS.E.A.P.
  • Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire – Online
  • Tipul procedurii –  Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapă
  • FisaDate_Amenajare curte CIA Nusfalău
  • Pentru detalii complete accesați www.e-licitație.ro, Invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 423603

2. Anunt publicitate numarul 156206

Servicii de colectare, transport,procesare și eliminare a deseurilor medicale, cu furnizare de ambalaje”pentru o perioada de 12 luni

  • Tip anuntCumparari directe
  • Documentația se poat obtine ca urmare a unei solicitari scrise transmise prin e-mail la achizitiidgaspcsj@gmail.com
  • Pentru detalii complete accesați www.e-licitație.ro, secțiunea Publicitate-Anunțuri, Anunt publicitate numarul 156206