SERVICIUL INFORMATIC, STRATEGII PROIECTE, PROGRAME

 • Asigură baza informaţională permanentă referitoare la existenţa, eligibilitatea, obiectivele, condiţiile şi termenele de desfăşurare a programelor de granturi active;
 • Analizează propunerile care privesc dezvoltarea sau îmbunătăţirea reţelei de servicii sociale;
 • Sprijină şi îndrumă serviciile sociale din teritoriu în elaborarea de programe de dezvoltare;
 • Identifică şi evaluează nevoile de dezvoltare şi diversificare a sistemului de servicii sociale);
 • Identifică potenţialii parteneri de proiecte;
 • Elaborează proiectele strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul protecţiei sociale a copilului şi persoanei adulte;
 •  Urmăreşte implementarea strategiilor;
 • Identifică programele de finanţare sau cofinanţare lansate în domeniu, în funcţie de nevoile sociale identificate în teritoriu, evaluează proiecte sociale.
 • Analizează documentele primite spre prelucrare din punct de vedere al conţinutului, clarităţii datelor şi al respectării termenelor de predare a acestora;
 • Stabileşte ordinea de prelucrare a datelor în concordanţă cu termenele de predare a lucrărilor;
 • Face propuneri de dotare cu maşini şi echipamente de calcul în funcţie de volumul de activitate, de complexitate şi termenele la care trebuie realizate lucrările.